Integritetspolicy

Integritetspolicy

Introduktion
Denna integritetspolicy ger dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av vår webbplats www.hpyfabrics.com.
När du ger oss dina personuppgifter garanterar du oss att du är över 18 år.
HPY Fabrics AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för dina personuppgifter (kallad ”vi”, ”oss” eller ”våra” i denna sekretesspolicy).

Våra kontaktuppgifter
Företagsnamn och adress:
HPY Fabrics AB
von Kraemers allé 35
75237 Uppsala
Sverige

Organisationsnummer: 559127-1720
E-postadress: info@hpyfabrics.com

Det är mycket viktigt att informationen vi har om dig är uppdaterad och korrekt. Vänligen meddela oss om din personliga information ändras genom att mejla oss på info@hpyfabrics.com eller genom att uppdatera dina uppgifter via ditt konto på vår hemsida.

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig som kund och varför
Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till en fysisk person.
Vi kan komma att behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

Kommunikation
Denna kategori inkluderar all information som du skickar till oss via e-post och sociala medier eller på annat sätt. Vi bearbetar denna information i syfte att kommunicera med dig och ge dig den bästa möjliga servicen. Vår lagliga grund för denna behandling är dina och våra berättigade intressen, som i det här fallet är att ge dig bra kundservice angående tidigare, aktuella eller framtida köp.

Köp- och kundinformation
Denna kategori inkluderar alla uppgifter om eventuella inköp av varor, till exempel ditt namn och telefonnummer. Din faktureringsadress, leveransadress och e-postadress samt kontaktuppgifter och köpinformation. Vi behandlar dessa uppgifter för att leverera de varor du har köpt och för att hålla register över sådana transaktioner. Vår lagliga grund för denna behandling är utförandet av ett köpeavtal mellan dig där du ger samtycke till denna behandling.

Användande av webbplats
Denna kategori inkluderar information om hur du använder vår webbplats och eventuella onlinetjänster tillsammans med uppgifter som du skickar in för publicering på vår hemsida eller via andra onlinetjänster. Till exempel en recension eller kommentar under ett av våra inlägg. Vi behandlar denna information för att driva vår webbplats och se till att relevant innehåll tillhandahålls för dig, för att säkerställa säkerheten på vår webbplats, för att upprätthålla säkerhetskopiering av vår webbplats och/eller databaser och för att möjliggöra publicering och administration av vår hemsida, andra onlinetjänster och affärer. Vår lagliga grund för denna behandling är dina och våra berättigade intressen, som i detta fall ska göra det möjligt för oss att hantera vår hemsida och vår verksamhet korrekt.

Marknadsföring
Denna kategori inkluderar information om dina preferenser när det kommer till vår marknadsföring. Vi bearbetar denna information för att du ska kunna delta i våra nyhetsbrev, kampanjer och tävlingar. Vår lagliga grund för denna behandling är våra berättigade intressen som i detta fall ska visa hur kunderna använder våra produkter.

Känslig data
Vi samlar inte in någon känslig data om dig. Känslig data avser data som innehåller detaljer om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackligt medlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska data. Vi samlar inte in information om kriminella domar och brott.

Där vi är skyldiga att samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i köpeavtalet mellan oss och du inte tillhandahåller oss uppgifterna när det begärs, kommer vi eventuellt inte kunna utföra avtalet (till exempel att leverera varor till dig ). Om du inte lämnar de begärda uppgifterna kan vi behöva avbryta en produkt som du beställt. Om vi gör det kommer vi i så fall att meddela dig.

Vi använder endast dina personuppgifter för det ändamål som det samlades in för eller ett rimligt närliggande syfte om det behövs. För mer information om detta, vänligen maila oss på info@hpyfabrics.com. Om vi ​​behöver använda dina uppgifter för ett orelaterat nytt syfte ska vi meddela dig och förklara de rättsliga grunderna för bearbetning.
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter utan din kunskap eller samtycke där detta krävs eller tillåts enligt lag.

Vilka källor vi hämtar våra uppgifter om dig från
Uppgifterna vi har om dig är uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster.

Vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med
Transporter (logistikföretag och speditörer)
Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer)
Marknadsföring (till exempel sociala medier)
IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
Rådgivning (professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare)
Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter)

Vi kräver att alla parter som vi överför dina uppgifter till respekterar säkerheten för dina personuppgifter och att behandlar uppgifterna i enlighet med lagen. Vi tillåter endast sådana tredje parter att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

Var vi behandlar dina personuppgifter
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT- system finns inom EU/EES. Ibland kan det dock komma att föras över uppgifter till ett land utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga, legala och tekniska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.
Länder utanför EU/EES erbjuder inte alltid samma skyddsnivå för dina personuppgifter, så EU-lagstiftningen har förbjudit överföring av personuppgifter utanför EU/EES om inte överföringen uppfyller vissa kriterier.

Vi kommer endast överföra dina personuppgifter till länder som Europeiska kommissionen har godkänt för att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter; eller
När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal eller uppförandekoder eller certifieringssystem som godkänts av Europeiska kommissionen, som ger personuppgifter samma skydd som det har i Europa; eller
Om vi ​​använder oss av USA-baserade leverantörer som ingår i EU-US Privacy Shield, kan vi överföra data till dem, eftersom de har motsvarande skyddsåtgärder på plats.

Om ingen av ovanstående skyddsåtgärder är tillgängliga kan vi begära ditt uttryckliga samtycke till den specifika överföringen. Du kommer att ha rätt att vid varje tillfälle dra tillbaka detta samtycke.

Hur vi skyddar dina uppgifter
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Hur länge vi sparar dina uppgifter
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.
I skattesyfte kräver lagen att vi ska behålla grundläggande information om våra kunder (inklusive till exempel kontaktuppgifter och transaktionsinformation) i sju år efter att de slutat vara kunder.

Dina rättigheter
Enligt lagen om dataskydd har du rättigheter i förhållande till dina personuppgifter, som inkluderar rätten att begära tillgång, korrigering, radering, begränsning och överföring.
Du kan läsa mer om dessa rättigheter på www.datainspektionen.se.
Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen maila oss på info@hpyfabrics.com
Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, repetitiv eller överdriven eller vägra att följa din begäran under dessa omständigheter.
Vi kan behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den. Vi kan också kontakta dig för att få ytterligare information i samband med din begäran.
Vi försöker att svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller du har gjort ett antal förfrågningar. Om så är fallet meddelar vi dig om detta.
Om du skulle vara missnöjd med hur vi samlar in och använder dina uppgifter har du rätt att klaga till Datainspektionen, den svenska tillsynsmyndigheten för personuppgifter (www.datainspektionen.se). Vi skulle vara tacksamma om du i så fall kontaktar oss först så att vi kan försöka lösa det åt dig.

Länkar på webbplatsen
Den här webbplatsen kan innehålla länkar till utomstående webbplatser och program. Genom att klicka på dessa länkar kan det vara möjligt för en utomstående part att samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa utomstående webbplatser och ansvarar inte för deras sekretess. När du lämnar vår hemsida uppmanar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

Cookies
Cookies är en liten text bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig som att till exempel känna igen din enhet samt komma ihåg dina preferenser och inställningar.
Du kan inaktivera redan insamlade cookies på din dator genom att ändra på din webbläsares inställningar för cookies, du kan också använda opt-out program som till exempel ”NAI’s Consumer opt-out” eller ”Google Analytics opt-out browser add-on” för att förhindra att cookies används, vi ber dig dock ha i åtanke att dessa inställningar kan medföra att hemsidan inte fungerar ordentligt.